တက္ကသိုလ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့

စဉ်အမည်ရာထူးဌာနတာဝန်
ဒေါက်တာတင်မြတ်ထွေးဒုတိယပါမောက္ခချုပ်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
(ကျိုင်းတုံ)
ပါမောက္ခချုပ်(တာဝန်)