နောက်ခံသမိုင်း

အစိုးရကွန်ပျူတာကောလိပ်(ကျိုင်းတုံ)ကို ၂၀၀၁ခုနှစ်၊ မတ်လ(၁၉)ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၇ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၂၀)ရက်နေ့တွင် တက္ကသိုလ်အဆင့်သို့တိုးမြှင့်ခဲ့ပြီး၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (ကျိုင်းတုံ) ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ပါမောက္ခချုပ်(တာဝန်)အဖြစ် ဒေါက်တာတင်မြတ်ထွေး (ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်)၊ Ph.D(IT) မှ တာဝန် ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။