မျှော်မှန်းချက်နှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်များ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အားအေးချမ်းသာယာပြီး၊ ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံတော်အဖြစ် ရောက်ရှိစေရန်အတွက် လိုအပ်သောကွန်ပျူတာ Software နှင့် Hardware ပညာရှင်များမွေးထုတ်ခြင်း၊ တီထွင်ပေးခြင်း၊ တပ်ဆင်ပေးခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်း၊ အသုံးချခြင်းများ၊ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး၊ နိုင်ငံတကာ နှင့်ရင်ဘောင်တန်းနိုင်သော Information Technology ကို တိုးတက်စေရမည့် ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ ပညာရှင်များဖြစ်စေရန် မွေးထုတ်ပေးရာ၌ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ကျိုင်းတုံ) အနေဖြင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်တွင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူဦးရေ စုစုပေါင်း (၁၉၉)ဦး ပညာသင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။